OPTOCHT ROUTE 2022

Opstellen

Omphaliustraat vanaf brug autobaan tot aan Stadhouderslaan.
Botenplein en uit loop naar Heemkensstraat.

Vertrekken

Optocht vertrekt op 12 Maart 2022 om 19.30
De optocht wordt vooraf gegaan door een reclame optocht

Route

Start Blauwesteenweg-Noelweg-Moutheuvelsweg – Schepersgats –

Hoppekampstraat – Keerend – Kruistraat –

Valderstraat – Heerstraat C – Moutheuvel – einde bij MFC de Grous